ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
   
สำนักสงฆ์วัดพุทธนิมิตสวนป่า(วัดดอย) หมู่ที่ 6
 
จำนวนภาพ : 4  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 216  ท่าน
 
   
สำนักสงฆ์สวนป่าพุทธธรรม หมู่ที่ 4
 
จำนวนภาพ : 3  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 209  ท่าน
 
   
วัดแดนไทยพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย(บ้านไร่)
 
จำนวนภาพ : 2  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 272  ท่าน
 
   
วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ตาว
 
จำนวนภาพ : 4  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 172  ท่าน
 
   
วัดดอนแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตาว
 
จำนวนภาพ : 2  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 193  ท่าน
 
  (1)     2      3      4