หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 


นางอำไพพรรณ บุพศิริ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)


นางกาญจนา แขวนโพธิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว
 
 


นางสาวสุพรรษา โสดารักษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายพจน์ แก้วตา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวพัชนี มณีศิริสานต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายศศิพงษ์ เมืองจันทร์
นิติกร


นายสราวุธ นาเถิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางลัดดาวัลย์ เพชรเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนิรุต กิจศิริ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางจิราพร สุวรรณทา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นางสุภาพรรณ ล้อมรื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางเรณู พันธ์หินกอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสีพันธ์ นาผลดี
พนักงานดับเพลิง


นายสมคิด ใจมา
พนักงานดับเพลิง


นายเทวัญ กุลมาลา
พนักงานขับรถเเอนกประสงค์


นางมาลัย ติ๊บแต
แม่บ้าน
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10