หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 


นางอำไพพรรณ บุพศิริ
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)


นางกาญจนา แขวนโพธิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว
 
สำนักปลัดเทศบาล
 หัวหน้าสำนักปลัด
 
ฝ่ายอำนวยการ
 


นางสาวปณัสยา อาษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
งานบริหารทั่วไป
 


นายสราวุธ นาเถิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางจิราพร สุวรรณทา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการนักการแม่บ้าน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 


นางลัดดาวัลย์ เพชรเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
งานธุรการ
 


นางสุภาพรรณ ล้อมรื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางเรณู พันธ์หินกอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


นายนิรุต กิจศิริ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นายนพดล ปัญญาสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายเทวัญ กุลมาลา
พนักงานขับรถเเอนกประสงค์


นายสมคิด ใจมา
พนักงานดับเพลิง
 พนักงานดับเพลิง
 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 


นายพจน์ แก้วตา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวพัชนี มณีศิริสานต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
งานนิติการ
 


นายศศิพงษ์ เมืองจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ
 
งานสภา
 


นางสาวพัชนี มณีศิริสานต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10