หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางอำไพพรรณ บุพศิริ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว


นางกาญจนา แขวนโพธิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางศิริพร อรัญพิทักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวรุ่งฟ้า สานอินสี
ผู้อำนวยการกองคลัง


-
ผู้อำนวยกองช่าง


-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นางภัสนันท์ ตาคำ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ


-
ผู้อำนวยกองการศึกษา