หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่ตาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 21 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 21 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 21 ก.ย. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 (ปลดล็อคสายงานบริหาร) [ 14 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ [ 8 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 58  
 
ว31 การสอบคัดเลือก ฉ 6 ปี 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 55  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ตาว ที่ ๒๘๘ /๒๕๖๕ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล [ 15 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 59  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - เรื่อง มาตรฐานทั่าไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับ ๒) [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ - มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก-ฉบับที่-2-พ.ศ.2561-1 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 และ หมวด 9) [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ [ 9 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายงานการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท. [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๔๕๘ [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 097-949-0269
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10