หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
สร้างเเพื่อย้าย เกิด มาเพื่อเธอ. ก็ต้องเป็นของเธอ. จะไม่เผลอหลงลืมเอาใจ. [ 2 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
กิจกรรม “โครงการความสำเร็จของหนู” [ 28 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
กิจกรรม “ประชุมพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) อพท ทีมสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4” [ 20 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
เทศบัญญัิงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 193  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ตาว พ.ศ. 2560 [ 30 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 141  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 18 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 120  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) [ 18 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 128  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) [ 12 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 130  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 12 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 123  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) [ 12 มิ.ย. 2556 ]  อ่าน : 128  
 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) [ 12 มิ.ย. 2556 ]  อ่าน : 138  
 
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) [ 12 มิ.ย. 2556 ]  อ่าน : 136  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 2 ต.ค. 2555 ]  อ่าน : 125  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 2 ต.ค. 2555 ]  อ่าน : 98  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ [ 30 ก.ค. 2555 ]  อ่าน : 132  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ [ 30 ก.ค. 2555 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ [ 18 มิ.ย. 2555 ]  อ่าน : 111  
 
ประชาสัมพันธ์ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) [ 18 มิ.ย. 2555 ]  อ่าน : 116  
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๕๘) [ 18 มิ.ย. 2555 ]  อ่าน : 125  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๕๘) [ 18 มิ.ย. 2555 ]  อ่าน : 101  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 10 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 122  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ [ 10 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 99  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) [ 20 มิ.ย. 2554 ]  อ่าน : 107  
 
แผนพัฒนาสามปี (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) [ 20 มิ.ย. 2554 ]  อ่าน : 95  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนรายปีตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2554 [ 28 ก.พ. 2554 ]  อ่าน : 178  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 [ 22 ก.พ. 2554 ]  อ่าน : 146  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2554 [ 22 ก.พ. 2554 ]  อ่าน : 256  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การให้บริการและการขอใช้น้ำประปา พ.ศ. 2554 [ 22 ก.พ. 2554 ]  อ่าน : 87  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554 [ 22 ก.พ. 2554 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10