หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่ตาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) [ 5 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศเทศบาลตำลแม่ตาว เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๓ ปี ของเทศบาล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) [ 5 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๕) [ 6 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (งานบุคลากร ทต.แม่ตาว) เรื่อง ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๔) [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 137  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๔ [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔ [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 217  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (📢 งานบุคลากร ) เรื่อง ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 25 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 161  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 64 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 93  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับเทศบาล (ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ปี 2564 (ชพ.) [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๓ [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลแม่ตาว [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 95  
 
ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 122  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (กทจ.จังหวัดตาก) เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับเทศบาล [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 95  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 97  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 152  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 159  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 156  
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 118  
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง แบบรายงานผลการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 – 2566) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ (ใหม่) ปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างและระดับ อปท. [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 139  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 134  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 122  
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 133  
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก)เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักเทศบาล [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 138  
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง แผนอัตรากำลัง ฉบับเต็มปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 18 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 265  
 
(1)    2    
 
 
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 097-949-0269
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10