หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุราย เดือน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)- [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
  (1)