หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 116  
 
-เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย- [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 101  
 
เทศบัญญัิงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 335  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 18 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 208  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 12 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 207  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 2 ต.ค. 2555 ]  อ่าน : 206  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 2 ต.ค. 2555 ]  อ่าน : 177  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 10 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 208  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ [ 10 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 190  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 เทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [ 27 ม.ค. 2554 ]  อ่าน : 158  
 
  (1)