หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓ ) เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดตาก [ 27 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ร่างประชาพิจารณ์ทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มต.ถ๐๐๑ สายเชื่อมระหว่างตำบลแม่ตาว-ตำบลท่าสายลวด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๘๗๕ ตารางเมตร [ 27 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการประเมินราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบเดือนกุมภาพันธ์) [ 4 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๓) [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถานตำบลแม่ตาว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่ตาว [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงอันตราย ๖๑ วัน ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2      3