หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงอันตราย ๖๑ วัน ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หนังสือแสดงงบฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1,840 ลูกบาศก์เมตร ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน ๑,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หน้าประกาศ ฉบับ ๑) [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน ๑,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในตำบลแม่ดาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน ๑,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2