หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ [ 25 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ริบเงินหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ประกาศยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์ [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นเเบบเเสดงรายการเเละชำระภาษี [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2      3      4