หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลแม่ตาว [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑) [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 28 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฝากประชาสัมพันธ์) เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ อัตรา [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน ๕ อัตรา [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศคำสั่งจังหวัดตาก (ฉบับที่ ๔) เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จังหวัดตาก เฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอด [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7