ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลแม่ตาว [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรณยาบรรณของข้าราชการ [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร KM- [ 12 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)