หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ [ 18 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ตาว ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
-แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต- [ 10 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 94  
 
  (1)