หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ข่าวประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   13 เม.ย. 2564 12
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564   11 เม.ย. 2564 20
ข่าวกิจกรรม อบต.ยกกระบัตร   การเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ และสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด   11 เม.ย. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)   10 เม.ย. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ช่องแคบ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง รายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)   10 เม.ย. 2564 23
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด   10 เม.ย. 2564 28
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ระมาด   ประมวลภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน2564   10 เม.ย. 2564 30
ข่าวกิจกรรม อบต.ยกกระบัตร   การซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสองแคว   10 เม.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564    10 เม.ย. 2564 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งหลวง   เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี่ซี   9 เม.ย. 2564 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งหลวง   ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี   9 เม.ย. 2564 29
ข่าวกิจกรรม อบต.ตลุกกลางทุ่ง   โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2564    9 เม.ย. 2564 31
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   โครงการบูรณาการตั้งจุดร่วมบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( 7 วันอันตราย ) ในเขตพื้นที่ตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ.2564    9 เม.ย. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดตากที่ 1189/2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดตาก(เพิ่มเติม)   9 เม.ย. 2564 23
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ   9 เม.ย. 2564 27
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่กาษา   กิจกรรมร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น ( Zero Tolerance)    9 เม.ย. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ      9 เม.ย. 2564 15
ข่าวกิจกรรม อบต.ยกกระบัตร   การศึกษาเพื่อจัดทำรายงานเบื้องต้นโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ระวานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก   9 เม.ย. 2564 19
ข่าวกิจกรรม อบต.ยกกระบัตร   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   9 เม.ย. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   คำสั่งจังหวัดตาก ที่1190/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตากในช่วงประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564   9 เม.ย. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พระธาตุผาแดง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ (ภายในหมู่บ้าน) เงินรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 เม.ย. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังเจ้า   คำสั่งจังหวัดตาก ที่1189/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตาก   9 เม.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน   9 เม.ย. 2564 20
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   โครงการอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย ประจำหมู่บ้าน   9 เม.ย. 2564 12
ข่าวกิจกรรม อบต.ด่านแม่ละเมา   โครงการสถานศึกษาปลอดภัย   9 เม.ย. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่กุ   ให้บริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19)   9 เม.ย. 2564 18
ข่าวกิจกรรม อบต.ยกกระบัตร   พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563   9 เม.ย. 2564 12
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   กิจกรรมทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยววัดพระพุทธบาทดอยโล้น   9 เม.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุ   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564   9 เม.ย. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุ   แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและส่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยสลุง   9 เม.ย. 2564 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,091
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10