หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   24 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   24 ม.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ข่าวประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓   24 ม.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่ามะม่วง รุ่นที่ 2) เปิดเรียนวันที่ 2 (24 มกราคม 2563)    24 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วาเล่ย์   จัดซื้อวัสดุลูกรัง สายท้ายหมู่บ้านเชื่อมสายบ้านวาเล่ย์ใต้-มอเกอไทย หมู่ที่ 2 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   24 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น   ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563   24 ม.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น   ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำชับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฏหมาย ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง   24 ม.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.สามหมื่น   ประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น วันที่ 23 มกราคม 2563 สิบตำรวจโทสมชาติ วุฒินันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น เป็นประธานจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษ   24 ม.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “พิธีมอบปัญญาบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ตาว รุ่นที่ ๒”   24 ม.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “โครงการเข้าค่ายเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ตาว”   24 ม.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   ข่าวประชาสัมพันธ์   24 ม.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   24 ม.ค. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าสายลวด   ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายลวด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองกิ่งฟ้า ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าสายลวด อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   24 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำ   24 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เชียงทอง   ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (แบบบรรทุกน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    24 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายถนน คสล.สายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ม.ค. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ม.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาขยายถนน คสล.ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 ม.ค. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   อบต.วังหิน ดำเนินการเข้าระงับเหตุไฟไหม้ บริเวรภายในเขตพื้นที่ ต.วังหิน   23 ม.ค. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตพื้นที่ ต.วังหิน   23 ม.ค. 2563 2
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   อบต.วังหิน ตรวจสอบความคืบหน้า การแก้ไขเหตุรำคาญจากการเผาถ่าน   23 ม.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก เรื่องขอเช่าทีดินราชพัสดุ   23 ม.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   อบต.วังหิน ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านน้ำโจนสำรวจคลองน้ำโจน หมู่ที่ 6 ต.วังหิน   23 ม.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   อบต.วังหิน ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง   23 ม.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   อบต.วังหิน ดำเนินการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน (ทรงแชมเปญ)   23 ม.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   อบต.วังหิน ดำเนินการตรวจสอบและแนะนำแนวทางการแก้ไขกรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญ   23 ม.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ป่ามะม่วง   โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก\"   23 ม.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวด เข้าร่วมประชุมการป้องกัน แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน   23 ม.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   งานนิติกรเทศบาลตำบลท่าสายลวดลงพื้นที่ทำการตรวจสอบการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง   23 ม.ค. 2563 1
กิจการสภา อบต.พะวอ   ประกาศสภาฯ เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓    23 ม.ค. 2563 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 807
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10