หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ส่งประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  10 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ส่งประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  10 ก.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  8 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( อบต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ) เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรสำนักงานใหม่  23 มิ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์...รณรงค์การลดใช้โฟม ในพื้นที่ตำบลแม่ตาว  17 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการใช้ชีวิตและร่วมกับ Covid-19”  17 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  12 มิ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒)  10 มิ.ย. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักเทศบาล  10 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  8 มิ.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว กรุณากรอกข้อมูล ITA ๒๕๖๓  1 มิ.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โครงการตู้ปันสุขเทศบาลตำบลแม่ตาว  25 พ.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ  20 พ.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ริบเงินหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้  13 พ.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ) เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนและขออนุญาตให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว  13 พ.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  8 พ.ค. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มต.ถ.๐๐๑ สายเชื่อมระหว่างตำบลแม่ตาว-ตำบลท่าสายลวด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๙๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พ.ค. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ประกาศยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์  1 พ.ค. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์  1 พ.ค. 2563 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นเเบบเเสดงรายการเเละชำระภาษี  1 พ.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563  1 พ.ค. 2563 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ประกาศราคากลางและการกำหนดคุณลักษณะอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   30 เม.ย. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ออนไลน์)  28 เม.ย. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( กรมสรรพภากร ) เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  16 เม.ย. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ยกเลิกสัญญาซื้อขายโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน  16 เม.ย. 2563 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( ข่าวสารประกันสังคมจังหวัดตาก ) เรื่อง แนวทางการให้บริการต่อผู้รับบริการ ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  13 เม.ย. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก  10 เม.ย. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  2 เม.ย. 2563 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  2 เม.ย. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๙/๒๕๖๓ ) เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดตาก  1 เม.ย. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๘/๒๕๖๓ ) เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดตาก  1 เม.ย. 2563 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓ ) เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดตาก  27 มี.ค. 2563 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างประชาพิจารณ์ทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มต.ถ๐๐๑ สายเชื่อมระหว่างตำบลแม่ตาว-ตำบลท่าสายลวด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๘๗๕ ตารางเมตร   27 มี.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด ) เรื่อง งดการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า การหลักโอนประกันการไฟฟ้า และการลงทะเบียน คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า  26 มี.ค. 2563 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ) เรื่อง การคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าสิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกหรือไม่ (เอกสารแนบ)  26 มี.ค. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)  26 มี.ค. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  26 มี.ค. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี ) เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘  26 มี.ค. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนแม่กุวิทยาคม (ฝากประชาสัมพันธ์) เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนแม่กุวิทยาคม )  23 มี.ค. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด (ฝากประชาสัมพันธ์) เรื่อง รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  23 มี.ค. 2563 47
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10