หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง มาตรฐานกาารดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ตาว เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   18 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนย้าย พนักงาน ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม “แจกเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว”   4 ก.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖) เรื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี    4 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เทศบาลตำบลแม่ตาวรณรงค์การคัดแยกขยะภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว ภายใต้โครงการ “Green Office ลด โลก ร้อน” คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   2 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ ๒/๒๕๖๒   21 ส.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ ๑/๒๕๖๒   21 ส.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒)   1 ส.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก   30 ก.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ตาวสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   26 ก.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาตำบลแม่ตาว ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒   8 ก.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562   25 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว   31 พ.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายยัง ใหม่กัน หมู่ที่ 3   31 พ.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายสมส่วน ปันส่า   31 พ.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง จากการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นตามโครงการจากการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นตามโครงการ   27 พ.ค. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิบคอนกรดเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายสมส่วน ปันส่า หมู่ที่ ๒   17 พ.ค. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินเสรมเหล็กบริเวณบ้านนายยัง ใหม่กัน หมู่ที่ ๓   17 พ.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว   17 พ.ค. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ภาพประชาสัมพันธ์ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามคำแนะนำ เมื่อวันที่ ๓ พค ๖๒   3 พ.ค. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง วารสารสรุปงานเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒   2 พ.ค. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   2 พ.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อเตรียมพื้นที่่ทำการเกษตรช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒   2 พ.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด   18 เม.ย. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   11 เม.ย. 2562 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต   29 มี.ค. 2562 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ โครงการตลาดดิจิทัล ในเว็บเทศบาลและเฟสเทศบาล โครงการส่งเสริมการตลาดดิจิทัล (E-commerce) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    28 มี.ค. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง คู่มือบริการประชาชนประจำปี ๒๕๖๒ (แต่ละกอง)   25 มี.ค. 2562 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๒   21 มี.ค. 2562 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ   20 มี.ค. 2562 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง   19 มี.ค. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งนักการ และตำแหน่งผลิตน้ำประปา   15 มี.ค. 2562 107
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)    15 มี.ค. 2562 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   21 ก.พ. 2562 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   20 ก.พ. 2562 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศจากจังหวัดตาก ห้ามเผา 72 วัน ( ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – 30 เมษายน ๒๕62 )   20 ก.พ. 2562 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแม่ตาวและพื้นที่ใกล้เคียง....ประเพณีขึ้นธาตุ (เดือน ๕) ตำบลแม่ตาว ประจำปี พ.ศ. 2562   14 ก.พ. 2562 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงงาน หจก. เอช เอช แอพพาเรล ปล่อยน้้าเสียออกไปภายนอกโรงงาน   13 ก.พ. 2562 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โรงงาน น.ส.ศิริวรรณ เชียงโหล ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกรณีปล่อยน้ำเสียลงสู่เหมืองสาธารณะแล้ว   11 ก.พ. 2562 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ศูนย์ดำรงธรรม/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลแม่ตาว เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน ๓ เรื่อง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒    11 ก.พ. 2562 122
  (1)     2      3      4      5   
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10