หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( โรงเรียนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ ฝากประชาสัมพันธ์ ) เรื่อง การปิดเรียน (ระหว่างวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗ วัน และจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓)  19 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง  15 ต.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง คุณหลวงชวนโหวตให้คะแนนความพึงพอใจ เพียงแสกน QR CODE  14 ต.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  5 ต.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( กรมทางหลวงชนบทฝากประชาสัมพันธ์ ) เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมทางหลวงชนบท  30 ก.ย. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (สำนักเลขาธิการฯฝากประชาสัมพันธ์ ) เรื่อง ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการฮัจย์ประเทศไทย  30 ก.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... (บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด) เรื่อง รับสมัครพนักงานฤดูหีบอ้อย 25๖๓/๖๔ (สามารถสมัครได้ที่ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด)  29 ก.ย. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  16 ก.ย. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( จังหวัดตากฝากประชาสัมพันธ์ ) เรื่อง การย้ายที่ทำการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก  16 ก.ย. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( จังหวัดตากฝากประชาสัมพันธ์ ) เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานสถานธนานุบาล  16 ก.ย. 2563 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เอกสารเผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  15 ก.ย. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้  8 ก.ย. 2563 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  8 ก.ย. 2563 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง รายงานการประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย พนักงาน/ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  17 ส.ค. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง รับโอนย้าย พนักงาน/ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  17 ส.ค. 2563 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เลื่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  10 ส.ค. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ส่งประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือประจำไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  10 ก.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ส่งประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  10 ก.ค. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  8 ก.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( อบต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ) เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรสำนักงานใหม่  23 มิ.ย. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์...รณรงค์การลดใช้โฟม ในพื้นที่ตำบลแม่ตาว  17 มิ.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ “วัฒนธรรมการใช้ชีวิตและร่วมกับ Covid-19”  17 มิ.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  12 มิ.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒)  10 มิ.ย. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักเทศบาล  10 มิ.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  8 มิ.ย. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว กรุณากรอกข้อมูล ITA ๒๕๖๓  1 มิ.ย. 2563 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โครงการตู้ปันสุขเทศบาลตำบลแม่ตาว  25 พ.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ  20 พ.ค. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ริบเงินหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้  13 พ.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ ) เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนและขออนุญาตให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว  13 พ.ค. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  8 พ.ค. 2563 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มต.ถ.๐๐๑ สายเชื่อมระหว่างตำบลแม่ตาว-ตำบลท่าสายลวด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๙๗๕ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พ.ค. 2563 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ประกาศยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์  1 พ.ค. 2563 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ์  1 พ.ค. 2563 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นเเบบเเสดงรายการเเละชำระภาษี  1 พ.ค. 2563 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อแม่เข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563  1 พ.ค. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ประกาศราคากลางและการกำหนดคุณลักษณะอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓   30 เม.ย. 2563 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ออนไลน์)  28 เม.ย. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( กรมสรรพภากร ) เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  16 เม.ย. 2563 51
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10