หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่ตาว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดขอรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี  21 พ.ย. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒  15 พ.ย. 2565 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒  15 พ.ย. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒  15 พ.ย. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของเทศบาลตำบลแม่ตาว  14 พ.ย. 2565 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (งานบุคลากร ทต.แม่ตาว) เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  25 ต.ค. 2565 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระค่าน้ำประปา และ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยรายปี ของเทศบาลตำบลแม่ตาว  19 ต.ค. 2565 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ตาว ที่ ๗อ๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  10 ต.ค. 2565 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ตาว ที่ ๗อ๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  10 ต.ค. 2565 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ตาว ที่ ๗๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  10 ต.ค. 2565 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลแม่ตาว ที่ ๗๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  10 ต.ค. 2565 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการสำรวจป้าย ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  6 ต.ค. 2565 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  5 ต.ค. 2565 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  3 ต.ค. 2565 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (งานบุคลากร ทต.แม่ตาว) โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง  21 ก.ย. 2565 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (งานบุคลากร ทต.แม่ตาว) การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครู 2565  21 ก.ย. 2565 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง เรื่อง การแจ้งข้อมูลการทำการเกษตรในที่ดิน  8 ก.ย. 2565 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง เรื่อง การแจ้งข้อมูลการทำการเกษตรในที่ดิน  9 ส.ค. 2565 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ตาวสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ตาว  2 ส.ค. 2565 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา สถานที่  22 ก.ค. 2565 161
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า  20 ก.ค. 2565 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลแม่ตาว  12 ก.ค. 2565 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เรื่อง ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  5 ก.ค. 2565 379
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก หลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕  5 ก.ค. 2565 146
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้างตามการกิจสำหรับผู้มีทักษะสังกัดเทศบาลตำบลแม่ตาว  1 ก.ค. 2565 154
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัคิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565  29 มิ.ย. 2565 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565  15 มิ.ย. 2565 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง นโยบายการ/มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  15 มิ.ย. 2565 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (งานบุคลากร ทต.แม่ตาว) เรื่อง ขอหารือการเบิกจ่ายค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  30 พ.ค. 2565 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง เบี้ยปรับและบทลงโทษของผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565  10 พ.ค. 2565 134
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565  29 เม.ย. 2565 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฮอม ปันยอด หมู่ที่ 2  27 เม.ย. 2565 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การขยายระยะเวลาการชำระภาษี การผ่อนผันชำระภาษี การแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ และการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565   19 เม.ย. 2565 140
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (งานบุคลากร ทต.แม่ตาว) เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือหนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COMD-19)  8 มี.ค. 2565 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565  7 มี.ค. 2565 164
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ (งานบุคลากร ทต.แม่ตาว) เรื่อง เนื้อหาน่ารู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ  22 ก.พ. 2565 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565  11 ก.พ. 2565 177
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว กองคลัง เรือง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย  3 ก.พ. 2565 181
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1/2) ประจำปีงบประมาณ 2565 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  24 ม.ค. 2565 233
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านไลน์ ไอดี หรือ คิวอาร์โค้ด  18 ม.ค. 2565 246
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 097-949-0269
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10