หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๓)  25 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว  21 ก.พ. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิทยาลัยชุมชนตาก (ฝากประชาสัมพันธ์) เรื่อง ฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก  18 ก.พ. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอเรียนเชิญพุทศาสนิกชนตำบลแม่ตาว และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุตำบลแม่ตาว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  5 ก.พ. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่การจัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สพฐ.ตาก เขต ๒)  31 ม.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒  9 ม.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนย้าย พนักงาน ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น  6 ม.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โรงเรียนลำปางอินเตอร์แคร์การบริบาล หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กให้กับหน่วยงานของท่าน  15 พ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่ตาว ประจำปี ๒๕๖๒  7 พ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง มาตรฐานกาารดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ตาว เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  18 ต.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนย้าย พนักงาน ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  17 ต.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม “แจกเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว”  4 ก.ย. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖) เรื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  4 ก.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เทศบาลตำบลแม่ตาวรณรงค์การคัดแยกขยะภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว ภายใต้โครงการ “Green Office ลด โลก ร้อน” คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  2 ก.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ ๒/๒๕๖๒  21 ส.ค. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ ๑/๒๕๖๒  21 ส.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒)  1 ส.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ครึ่งปีแรก  30 ก.ค. 2562 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ตาวสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  26 ก.ค. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาตำบลแม่ตาว ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒  8 ก.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562  25 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว  31 พ.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายยัง ใหม่กัน หมู่ที่ 3  31 พ.ค. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายสมส่วน ปันส่า  31 พ.ค. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง จากการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นตามโครงการจากการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรับฟังความคิดเห็นตามโครงการ  27 พ.ค. 2562 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิบคอนกรดเสริมเหล็ก ข้างบ้านนายสมส่วน ปันส่า หมู่ที่ ๒  17 พ.ค. 2562 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินเสรมเหล็กบริเวณบ้านนายยัง ใหม่กัน หมู่ที่ ๓  17 พ.ค. 2562 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว  17 พ.ค. 2562 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ภาพประชาสัมพันธ์ตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามคำแนะนำ เมื่อวันที่ ๓ พค ๖๒  3 พ.ค. 2562 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง วารสารสรุปงานเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒  2 พ.ค. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  2 พ.ค. 2562 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อเตรียมพื้นที่่ทำการเกษตรช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒  2 พ.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด  18 เม.ย. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบการเงินเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  11 เม.ย. 2562 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต  29 มี.ค. 2562 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ โครงการตลาดดิจิทัล ในเว็บเทศบาลและเฟสเทศบาล โครงการส่งเสริมการตลาดดิจิทัล (E-commerce) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   28 มี.ค. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง คู่มือบริการประชาชนประจำปี ๒๕๖๒ (แต่ละกอง)  25 มี.ค. 2562 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๒  21 มี.ค. 2562 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ  20 มี.ค. 2562 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง  19 มี.ค. 2562 91
  (1)     2      3      4      5   
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10