หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  2 เม.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  2 เม.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๙/๒๕๖๓ ) เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดตาก  1 เม.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๘/๒๕๖๓ ) เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดตาก  1 เม.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๖/๒๕๖๓ ) เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดตาก  27 มี.ค. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่างประชาพิจารณ์ทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น มต.ถ๐๐๑ สายเชื่อมระหว่างตำบลแม่ตาว-ตำบลท่าสายลวด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๘๗๕ ตารางเมตร   27 มี.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอด ) เรื่อง งดการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า การหลักโอนประกันการไฟฟ้า และการลงทะเบียน คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า  26 มี.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ) เรื่อง การคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าสิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกหรือไม่ (เอกสารแนบ)  26 มี.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)  26 มี.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  26 มี.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ( แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี ) เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘  26 มี.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนแม่กุวิทยาคม (ฝากประชาสัมพันธ์) เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนแม่กุวิทยาคม )  23 มี.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด (ฝากประชาสัมพันธ์) เรื่อง รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  23 มี.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการประเมินราคากลางก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว  17 มี.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายว่างงานผู้บริหาร  4 มี.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบเดือนกุมภาพันธ์)  4 มี.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มี.ค. 2563 2608
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย(ฝากประชาสัมพันธ์) เรื่อง ประกาศรับสมัครฝึกอบรมอาชีพพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  26 ก.พ. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด (ฝากประชาสัมพันธ์) เรื่อง ประกาศรับสมัครศึกษาต่อ_วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด  26 ก.พ. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๓)  25 ก.พ. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว  21 ก.พ. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิทยาลัยชุมชนตาก (ฝากประชาสัมพันธ์) เรื่อง ฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก  18 ก.พ. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขอเรียนเชิญพุทศาสนิกชนตำบลแม่ตาว และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุตำบลแม่ตาว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  5 ก.พ. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่การจัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สพฐ.ตาก เขต ๒)  31 ม.ค. 2563 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถานตำบลแม่ตาว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ม.ค. 2563 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒  9 ม.ค. 2563 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนย้าย พนักงาน ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น  6 ม.ค. 2563 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โรงเรียนลำปางอินเตอร์แคร์การบริบาล หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กให้กับหน่วยงานของท่าน  15 พ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงตำบลแม่ตาว ประจำปี ๒๕๖๒  7 พ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง มาตรฐานกาารดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ตาว เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  18 ต.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนย้าย พนักงาน ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  17 ต.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม “แจกเบี้ยยังชีพในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว”  4 ก.ย. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖) เรื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  4 ก.ย. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เทศบาลตำบลแม่ตาวรณรงค์การคัดแยกขยะภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว ภายใต้โครงการ “Green Office ลด โลก ร้อน” คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  2 ก.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ ๒/๒๕๖๒  21 ส.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ ๑/๒๕๖๒  21 ส.ค. 2562 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ๊นส์เตอร์  20 ส.ค. 2562 48
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว  20 ส.ค. 2562 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายถอดตลาด  16 ส.ค. 2562 57
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  15 ส.ค. 2562 101
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10