หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่ตาว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เรื่อง ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  5 ก.ค. 2565 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก หลักเณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕  5 ก.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้างตามการกิจสำหรับผู้มีทักษะสังกัดเทศบาลตำบลแม่ตาว  1 ก.ค. 2565 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัคิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2565  29 มิ.ย. 2565 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕   22 มิ.ย. 2565 68
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลแม่ตาว  21 มิ.ย. 2565 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565  15 มิ.ย. 2565 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง นโยบายการ/มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  15 มิ.ย. 2565 23
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  14 มิ.ย. 2565 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (งานบุคลากร ทต.แม่ตาว) เรื่อง ขอหารือการเบิกจ่ายค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  30 พ.ค. 2565 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ พีระพันธ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ตาว  19 พ.ค. 2565 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง เบี้ยปรับและบทลงโทษของผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565  10 พ.ค. 2565 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565  29 เม.ย. 2565 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ พีระพันธ์ หมู่ที่ 1  28 เม.ย. 2565 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฮอม ปันยอด หมู่ที่ 2  27 เม.ย. 2565 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การขยายระยะเวลาการชำระภาษี การผ่อนผันชำระภาษี การแจ้งเตือนภาษีค้างชำระ และการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้กับสำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2565   19 เม.ย. 2565 81
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ ชั้น ๑ สำหรับให้เป็นศูนย์พักคอย (CI) โดยวิธีคัดเลือก  29 มี.ค. 2565 155
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว) เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)  28 มี.ค. 2565 143
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (การจัดจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว)  28 มี.ค. 2565 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (งานบุคลากร ทต.แม่ตาว) เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือหนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง ประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COMD-19)  8 มี.ค. 2565 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565  7 มี.ค. 2565 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ (งานบุคลากร ทต.แม่ตาว) เรื่อง เนื้อหาน่ารู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ  22 ก.พ. 2565 109
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  17 ก.พ. 2565 134
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด  17 ก.พ. 2565 134
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด  17 ก.พ. 2565 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565  11 ก.พ. 2565 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว กองคลัง เรือง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย  3 ก.พ. 2565 139
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1/2) ประจำปีงบประมาณ 2565 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  24 ม.ค. 2565 186
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านไลน์ ไอดี หรือ คิวอาร์โค้ด  18 ม.ค. 2565 191
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ตาว  12 ม.ค. 2565 167
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างถนนบริเวณแท็งค์ประปา หมู่ ๓ จนถึงบริเวณหน้าหมู่บ้าน Prime Village (บ้านแม่ตาวแพะ)  6 ม.ค. 2565 165
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยซน่ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราขการ  5 ม.ค. 2565 144
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผบแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  24 ธ.ค. 2564 183
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔  22 ธ.ค. 2564 244
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔  22 ธ.ค. 2564 239
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ .... คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงาน ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑  22 ธ.ค. 2564 188
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  21 ธ.ค. 2564 185
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  17 ธ.ค. 2564 196
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔  14 ธ.ค. 2564 184
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบการลาของข้าราชการและพนักงานจ้าง  2 ธ.ค. 2564 206
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 097-949-0269
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10