หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน) เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น จำนวน ๓ ตำแหน่ง  15 ม.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฝากประชาสัมพันธ์) เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  15 ม.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  13 ม.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ตาว พ.ศ.๒๕๖๓  13 ม.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ อัตรา  13 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ๑ อัตรา  13 ม.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน ๕ อัตรา  13 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง วารสารประจำเดือน ธันวาคม 2563  6 ม.ค. 2564 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  6 ม.ค. 2564 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  6 ม.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง ประจำเดือน มกราคม 2564  5 ม.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่เข้ารับราชการใหม่  5 ม.ค. 2564 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางคำ ละน้อยถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ม.ค. 2564 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปั้นโอ่ง ไปบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด หมู่ที่ 4 บ้านแม่ตาวสันแป่ ตำบลแม่ตาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ม.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  4 ม.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคำสั่งจังหวัดตาก (ฉบับที่ ๔) เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จังหวัดตาก เฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอด  4 ม.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคำสั่งจังหวัดตาก (ฉบับที่ ๒) เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จังหวัดตาก ทุกอำเภอยกเว้นพื้นที่อำเภอแม่สอด  4 ม.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจากสาสน์นายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศราชกิจจานุเบกษา (เรื่องออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖)  4 ม.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  4 ม.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก (ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๓) เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) จังหวัดตาก  4 ม.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง คู่มือดูแลสำหรับประชาชน (สู้โควิด-19) ไปด้วยกัน  4 ม.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  30 ธ.ค. 2563 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  29 ธ.ค. 2563 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศเลื่อนสอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ( ให้ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯต่อไป )  28 ธ.ค. 2563 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เทศบาลตำบลแม่ตาว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ธ.ค. 2563 117
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ตาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ธ.ค. 2563 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว ( ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ ๓๘/๒๕๖๓ ) เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดตาก  24 ธ.ค. 2563 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายปั๊มน้ำมัน จ.จงเจริญทรัพย์ ถึงทุ่งนายสีไร นาเถิน บ้านแม่ตาวกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ตาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธ.ค. 2563 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำปีงบประมาณ 2563  8 ธ.ค. 2563 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  7 ธ.ค. 2563 167
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลแม่ตาว  4 ธ.ค. 2563 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุญาตขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓/๔) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  24 พ.ย. 2563 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด) เรื่อง บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด รับสมัครพนักงานฤดูหีบอ้อย ปี 2563/2564  17 พ.ย. 2563 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  16 พ.ย. 2563 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   วารสารเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓  6 พ.ย. 2563 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓๔  4 พ.ย. 2563 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  3 พ.ย. 2563 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โครงการคนละครึ่ง  2 พ.ย. 2563 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย รายปี ประจำปีงบประมาณ 2564  30 ต.ค. 2563 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ )  27 ต.ค. 2563 102
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10