หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
กิจกรรม “เทศบาลตำบลแม่ตาวจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังความปลอดภัยบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒”  
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลแม่ตาวได้ “จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฝ้าระวังความปลอดภัยบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ หรือ ๗ วันอันตราย” ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง.....นำโดยนายสมาน สุยะตุ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ตาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอำไพพรรณ บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว และพนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาวให้ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ในครั้งนี้
(หมายเหตุ....เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งได้ที่เบอร์โทรเทศบาล ๐๕๕-๕๐๘๖๑๗
หรือสายด่วนฮอตไลน์  ๒๔ ชั่วโมง
๑.นายนิรุต กิจศิริ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     (๐๘๘-๒๗๘-๘๓๘๘)
๒.นายเทวัญ กุลมาลา พนักงานเทศบาลฯ    (๐๘๙-๙๕๗-๑๕๙๖)
๓.นายสีพันธ์ นาผลดี พนักงานเทศบาลฯ    (๐๘๗-๘๔๗-๖๔๘๑)
๔.นายสมคิด ใจมา พนักงานเทศบาลฯ (๐๙๐-๔๕๗-๘๙๔๕)
๕.นายนิรชน เมืองใจ พนักงานเทศบาลฯ    (๐๘๗-๘๓๘-๐๙๘๖)

>
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2245621698831419&type=3

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 22.52 น. โดย คุณ สราวุธ นาเกิน

ผู้เข้าชม 35 ท่าน