หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖) เรื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  
 

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖)
เรื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได้ส่งตัวแทนนักเรียนร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ดังมีรายการ ดังต่อไปนี้
๑. ได้รับรางวัลอันดับที่ ๗ เหรียญทองแดง ชุดเอนกประสงค์ทรีอินวันปลอดภัยรักษ์โลก
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๑.๑ เด็กหญิงนิภาพร สุอิม
๑.๒ เด็กหญิงอมรรัตน์ เหล่าคนค้า
๑.๓ เด็กหญิงไอรดา ใจยอด
ครูที่ปรึกษา
ครูวารุณี เทียนนาวา
ครูที่ปรึกษาพิเศษ
ครูชัยวัฒน์ เทียนนาวา
ครูปราณี ต๊ะสุ
คุณพรทิพย์ ละน้อย
๒. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เตาทรีอินวันตามรอยพ่อเน้นพอเพียง และได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
๒.๑ เด็กหญิงจิณณพัต สะขัดอ้อย
๒.๒ เด็กหญิงรวีกร เดชเอี่ยมสกุล
๒.๓ เด็กชายพงศกร ต๊ะสุ
ครูที่ปรึกษา
ครูชัยวัฒน์ เทียนนาวา
ครูที่ปรึกษาพิเศษ
ครูวารุณี เทียนนาวา
ครูปราณี ต๊ะสุ
ครูประสิทธิ์ ปุ๊ดแดง
ครูสุวารี เข็มทอง
๓. นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖ ได้รับทุนมูลนิธิบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตัวแทนจังหวัดตาก จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
เด็กหญิงฝ้าย ตุ้ยเขียว

https://drive.google.com/open?id=1dTc0eGVAacwFmKtpD3z60h8Se0BzVGMh

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ย. 2562 เวลา 10.20 น. โดย คุณ สราวุธ นาเกิน

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10