หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
กิจกรรม “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยสู่อำเภอแม่สอด”  
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลแม่ตาวได้จัดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยสู่อำเภอแม่สอด” เพื่อเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกหมู่บ้าน (กม.) เพื่อจะได้ทราบปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน โดยแบ่งเป็น ๕ ด้าน ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ  โดยมีทีมวิทยากรจาก ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) .... นำโดยนายสมาน สุยะตุ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ตาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอำไพพรรณ บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว นางกาญจนา แขวนโพธิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว นางสาวสุพรรษา โสดารักษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ตาว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

>
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2299044813489107&type=3

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 15.22 น. โดย คุณ สราวุธ นาเกิน

ผู้เข้าชม 19 ท่าน