ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  
 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
https://drive.google.com/open?id=1MV9s6SmNJ-NwL2XaBKQDAlTQKMgsf_2v

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 14.46 น. โดย คุณ สราวุธ นาเกิน

ผู้เข้าชม 29 ท่าน