ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
กิจกรรม “โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฏหมาย”  
 

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลแม่ตาวได้จัดกิจกรรม “โครงการเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ตาว รุ่น ๒” ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรม โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลแม่ตาว... นำโดยนางสาวสุพรรษา โสดารักษ์ นายพจน์ แก้วตา พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

>
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2203251073068482&type=3

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 14.43 น. โดย คุณ สราวุธ นาเกิน

ผู้เข้าชม 6 ท่าน