ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โรงงาน น.ส.ศิริวรรณ เชียงโหล ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกรณีปล่อยน้ำเสียลงสู่เหมืองสาธารณะแล้ว  
 

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ….....
เรื่อง โรงงาน น.ส.ศิริวรรณ เชียงโหล ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกรณีปล่อยน้ำเสียลงสู่เหมืองสาธารณะแล้ว
>
https://drive.google.com/open?id=1ty2W4cZhn2ScqBY7PUURmvl6JHhxH8ep

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 14.59 น. โดย คุณ สราวุธ นาเกิน

ผู้เข้าชม 76 ท่าน