หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 


นายสมเกียรติ วันดี
ประธานสภาเทศบาล
 


นายสีพันธ์ ทิหวาย
รองประธานสภา


นายวัลลภ มาลัย
เลขานุการสภา
 
 


นางสาวจันติ๊บ แก้ววงษ์
สมาชิกสภา เขต1


นายจักร ส่างแก้ว
สมาชิกสภา เขต1


นายณัฐพงศ์ เปี้ยสุ
สมาชิกสภา เขต1


นายสมคิด สุยะตุ่น
สมาชิกสภา เขต1


นายอมร นันตา
สมาชิกสภา เขต2


นายศร จันมา
สมาชิกสภา เขต 2


นายบุญธรรม ตาเรือนสอน
สมาชิกสภา เขต2


นายอำพล ใหม่กัน
สมาชิกสภา เขต2


นายจันติ๊บ ทะมา
สมาชิกสภา เขต2