หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 


นายอุดม คำอ่อน
กำนันตำบลแม่ตาว
 
 


นายจีระศักดิ์ สุยะวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑


นายอุดม คำอ่อน
กำนันตำบลแม่ตาว


นายสี จันราช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓


นายมังกร หาญพรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔


นายบุญส่ง มณีวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕


นายสังเวียน ต๊ะสุ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖