หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่ตาว
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว
เพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึงในชุมชน
โครงการป่าชุมชน 2,850 ไร่
ชุมชนน่าอยู่
เชิดชูศิลปวัฒนธรรม
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่ตาว
นายศรศักดิ์ ดวงมณี
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว
สถานที่บริการด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในตำบล
เทศบาลตำบลแม่ตาว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
 
เทศบาลตำบลแม่ตาว ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษี การผ่อนชำระภาษี การแ [ 23 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (งานประชาสัมพันธ์) เรื่อง คำสั่งจังหวัดตาก ที่ ๑๙๕ [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (งานบุคลากร) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเ [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 72 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว (งานประชาสัมพันธ์) เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบ [ 9 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการ ผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตาก ประจำวันจันทร์ [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการ ผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตาก ประจำวันอังคาร [ 1 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 41 
ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการ ผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตาก ประจำวันจันทร์ [ 31 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการ ผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตาก ประจำวันศุกร์ [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (งานบริหารงานบุคคล) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรั [ 27 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (งานบริหารงานบุคคล) เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรั [ 27 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 52 
ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการ ผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตาก ประจำวันพฤหัสบ [ 27 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 62 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (งานบริหารงานบุคคล) เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้ [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 55 
ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการ ผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตาก ประจำวันจันทร์ [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 60 
ประกาศคำสั่งจังหวัดตาก (ฉบับที่ ๑๕๙๙ / ๒๕๖๔) เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่ [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 56 
ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการ ผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตาก ประจำวันศุกร์ [ 21 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 64 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคั [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 134 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 138 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 160 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เทศบาลตำบลแม่ตาว ด้วย [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 155 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 147 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 155 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 208 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 200 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 187 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคั [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 176 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนา [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 192 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปั้ [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 212 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เทศบาลตำบลแม่ตาว ด้วยว [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 274 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ต [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 261 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายป [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 238 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 319 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึ [ 21 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 511 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ่อข [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 399 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ข [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 499 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่ [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 439 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ข [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 496 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายสมส่วน ปันส่ [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 470 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 364 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 12 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 415 
 
 
 
 
 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนตามโครงการเยียวยาเกษตรกร [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพ [ 15 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1รายการ โดยวิธ [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 6 เค [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) โดยว [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ปร [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย เขตที่ ๒ (หม [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภา [ 29 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง BRIDGESTONE 265/65 [ 29 ธ.ค. 2563 ]จ้างรถเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ [ 25 ธ.ค. 2563 ]จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไตรมาสที่ 2 โดยวิธ [ 25 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมากำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]จ้างจัดทำเหล็กปักธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดหาวัสดุทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การบริการประชาชน
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ม.ค. 2554
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10