หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่ตาว
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว
เพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึงในชุมชน
โครงการป่าชุมชน 2,850 ไร่
ชุมชนน่าอยู่
เชิดชูศิลปวัฒนธรรม
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่ตาว
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว
สถานที่บริการด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในตำบล
เทศบาลตำบลแม่ตาว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
 
เทศบาลตำบลแม่ตาว ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคั [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตากประจำวันอังคาร ท [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตากประจำวันจันทร์ ท [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (สหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก) เรื่อง จำหน่ายเมล็ดพันธ์ข้ [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว (SDGs เผยแพร่วีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยว [ 7 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เงินค่าตอบแทนชำนาญการพิเศษ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
จังหวัดตากเปิดให้บริการประชาชนด้วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 39 
จุดให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตาก ประจำวันพฤหัสบด [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
ขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงรายการผู้ว่าฯ พบปะ พ่อแม่พี่น้องชาวตาก ประจำวันพุธ ที่ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์วารสารเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง กิจกรรมข่าวสารเ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์แรงงานจังหวัดตาก เรื่อง การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเท [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศคำสั่งจังหวัดตาก (ฉบับที่ ๑๑๓๒/๒๕๖๔) เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเ [ 2 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคั [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 93 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เทศบาลตำบลแม่ตาว ด้วย [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 79 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 82 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 109 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 144 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 148 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 139 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคั [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 132 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนา [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 148 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปั้ [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 165 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เทศบาลตำบลแม่ตาว ด้วยว [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 214 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ต [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 208 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายป [ 21 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 177 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 272 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึ [ 21 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 433 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ่อข [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 351 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ข [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 445 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่ [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 382 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ข [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 429 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายสมส่วน ปันส่ [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 408 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 312 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 12 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 374 
 
 
 
 
 
 


จ้างจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย เขตที่ ๒ (หม [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภา [ 29 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง BRIDGESTONE 265/65 [ 29 ธ.ค. 2563 ]จ้างรถเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ [ 25 ธ.ค. 2563 ]จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ไตรมาสที่ 2 โดยวิธ [ 25 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมากำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]จ้างจัดทำเหล็กปักธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดหาวัสดุทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภา [ 23 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภา [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ฟอร์ด 4 ประตู หม [ 16 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์ USO NET เทศบาล [ 15 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในก [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที [ 1 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนในพื้นที่เทศบาลตำบ [ 30 พ.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การบริการประชาชน
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ม.ค. 2554
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 055-508-617
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10