หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่ตาว
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนในชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ตาว
เพื่อการศึกษาอย่างทั่วถึงในชุมชน
โครงการป่าชุมชน 2,850 ไร่
ชุมชนน่าอยู่
เชิดชูศิลปวัฒนธรรม
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่ตาว
นายศรศักดิ์ ดวงมณี
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว
สถานที่บริการด้านสุขภาพ
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในตำบล
เทศบาลตำบลแม่ตาว
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
 
เทศบาลตำบลแม่ตาว ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 24 ม.ค. 2554
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส [ 24 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กอง [ 18 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปล [ 12 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว ขณะนี้ได้มีการก่อสร้างถนนบริเวณแท็งค์ประปา หม [ 6 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยซน่ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผบแม่บทการพัฒนา [ 24 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำห [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 79 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำห [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
ประชาสัมพันธ์ .... คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงาน ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทย [ 22 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 66 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ [ 21 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 75 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กอ [ 17 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ [ 14 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 80 
ระเบียบการลาของข้าราชการและพนักงานจ้าง [ 2 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 104 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2 [ 25 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 107 
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามบัญชี 6 (ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิ [ 23 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 101 
 
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของส [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 155 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างบ้าน นา [ 6 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 113 
ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 143 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของส [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 118 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคั [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 221 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 219 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 263 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เทศบาลตำบลแม่ตาว ด้วย [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 276 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่ [ 2 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 259 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 245 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 311 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สา [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 303 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 292 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคั [ 6 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 272 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนา [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 278 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟั [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 124 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 421 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึ [ 21 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 630 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ่อข [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 493 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ข [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 594 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่ [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 539 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ข [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 598 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายสมส่วน ปันส่ [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 570 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 443 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 12 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 504 
 
 
 
 
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างเช่างานเว็บไซต์ และปรับปรุงระบบจัดการเว็บไซต์ข [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหต [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไ [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างเอกชนเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย ประจำปีงบประม [ 28 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ฟอร์ด 4 ประตู หม [ 24 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2/2564 แ [ 21 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดหาวัสดุค่าจัดการเรียนการ [ 17 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ หมายเล [ 14 ธ.ค. 2564 ]ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) ห [ 9 ธ.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การบริการประชาชน
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 097-949-0269
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10