หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่ตาว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการเรียน)ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 135 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช.ปวส. [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาเสพติด [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 66 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้รายจ่ายของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 117 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) งวดที่ 1 [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 159 
ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 3.3  [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 82 
สำรวจตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างเกิน 60 วัน [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 307 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สอด [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 100 
ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกชาติ [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 70 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2564 [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
ขอรับการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 6 เพื่อ 17 โรงพยาบาล [ 8 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 67 
สรุปมติ ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 424 
เรื่องเร่งรัดดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 131 
ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 265 
 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 298 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 58 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 134 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2564 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
การเปิดระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพเพื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิมเติมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 81 
สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ [ 7 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 65 
การประกวดโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 ระดับประเทศ และการประกวด LIKE TLAK Awrad (เรื่องเล่าเร้าพลัง) [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 55 
ด่วนมาก การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 77 
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปี ปีการศึกษา 2565 และปฏิทินการบันทึกแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่9/2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 132 
การขับเคลื่อนเชิงนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567 ฯ [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 106 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 90 
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 78 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 474
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 097-949-0269
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10