หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจรัญ กันสุยะ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 61 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 305 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเป็ง ต๊ะสุ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตาวกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 65.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดาว ถอดมูล หมู่ที่ 4 บ้านแม่ตาวสันแป่ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร พร้อมไหล่กว้างข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุตำบลแม่ตาว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 ]โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 122 เมตร สายหน้าบ้านนางอรพร พรมแปง ถึงบ้านนางบัวจีน ติ๊บงา หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาวใต้ [ 6 พ.ย. 2561 ]

  (1)