ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 122 เมตร สายหน้าบ้านนางอรพร พรมแปง ถึงบ้านนางบัวจีน ติ๊บงา หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาวใต้ [ 6 พ.ย. 2561 ]

  (1)