เทศบาลตำบล แม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต.แม่ตาว)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สอด
  เลขที่ 604-0-26238-9
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลแม่ตาว