เทศบาลตำบล แม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • 1.)
  ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา & ค่าขยะ
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สอด
  เลขที่ 604-0-26238-9
  ชื่อบัญชี : เทศบาลตำบลแม่ตาว