เทศบาลตำบล แม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • 1.)
  ใบแจ้งหนี้ค่าขยะ
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ xxx-x-xxxxx-x
  ชื่อบัญชี : อบต................