หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่ตาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษางานทดสอบและประเมินตรวจสอบวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมกิจการ ศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งาน กิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ด้านดังนี้
งานวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสนเทศด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล

พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นวัตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา

งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
การศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

งานนิเทศการศึกษาในสถานที่ศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย

ประเมิณคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

ประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

วิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียน

สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา

จัดทำรายงานการศึกษา และสถิติข้อมูลต่างๆ
งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรม ส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม

จัดงานประเพณีและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญา

จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย

รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาค้นคว้า
 
     
 
 
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 097-949-0269
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10