หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่ตาว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต..จังหวัดตาก) ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 โดยมีอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบ เกี่ยวกับ การควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนกการสาธารณสุข และข้อบังคับเทศบาล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวล ผลและวิเคราหะข้อมูลทางสถิติที่ เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ มอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานอาชีวอนามัย งานการเฝ้าระวัง ฝานระบาดวิทยา งานโรคติดต่อและสัตว์ นำโรค งานโรคเอดส์ งานส่งเสริมและเผยแพร่ งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบ

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขศึกษา งานสุขาภิบาล ควบคุมอาหาร น้ำและสถาน ประกอบการ งานป้องกันยาเสพติด

งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานกำจัดขยะมูลฝอยและ น้ำเสีย งานควบคุมสิ่งปฏิกูล งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่ง ปฏิกูล
 
     
 
 
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 097-949-0269
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10