ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล แม่ตาว
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 15 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562136,823160,270109,065177,266171,162150,69998,37389,75088,77882,64567,80443,8901,376,525
256149,43130,18471,53065,25570,16382,89755,27356,66247,96456,753108,708158,178852,998
256016,15125,34077,91937,95642,16155,65255,51451,95051,43188,65155,38142,899601,005
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,944,068
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี