หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
     
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ราษฎรดั้งเดิมได้อพยพมาจากอำเภอเถิน จังหวัด ลำปาง มาตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านค้างภิบาลเป็นกลุ่มแรก (บ้านค้างภิบาล หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบัน) ต่อมาได้มาทำไร่ ทำสวน ริมห้วยแม่ตาว ซึ่งเป็นที่ตั้งของตำบลในปัจจุบัน ต่อมา ในลำห้วยแม่ตาวได้มีทองคำ ทำให้ราษฏรได้มาร่อน ทองคำตามลำห้วยและได้ตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ ตั้งเป็นหมู่บ้านและแยกเป็นหมู่บ้านใหม่ และตั้งชื่อตำบล เป็นตำบลแม่ตาว ตามชื่อลำห้วยแม่ตาว
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าสายลวด ,เทศบาลนครแม่สอด
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่กุ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพระธาตุผาแดง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเมยกั้นพรมแดนไทย - พม่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นที่ภายในเขตตำบลแม่ตาว ส่วนใหญ่เป็น ที่ราบ และเป็นที่สูงบ้างเล็กน้อยทางด้านทิศตะวันตก
 
 
ราษฎรส่วนใหญ่ในเทศบาลตำบลแม่ตาว ประกอบ อาชีพการเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์
 
 
 
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,958 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,939 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50

หญิง จำนวน 4,019 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,785 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 215.43 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบล ทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 6 ประกอบด้วย
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านแม่ตาวใต้ 524 538 1,062 450  
2   บ้านแม่ตาวกลาง 868 910 1,778 906
  3   บ้านแม่ตาวแพะ 1,056 1,112 2,168 1,230  
4   บ้านแม่ตาวสันแป่ 451 438 889 386
  5   บ้านแม่ตาวสันโรงเรียน 363 354 717 310  
6   บ้านดอนไชย 677 667 1,344 503
    รวม 3,939 4,019 7,958 3,785
 
 
 
 
 
 
  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 097-949-0269
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10