หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 


นายสมาน สุยะตุ่น
นายกเทศมนตรี
 


นายจิระพงษ์ พระบาง
รองนายกเทศมนตรี


นายสุนทร จอมจันยวง
รองนายกเทศมนตรี
 


นายเสาร์แก้ว หลวงแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายวิมล มณีวรรณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี