หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล ต.แม่ตาว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 [ 23 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
สรุปรายงานการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานราชการ [ 19 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 115  
 
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ \"วันท้องถิ่นไทย\" [ 19 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 169  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำปี 2559 [ 18 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 134  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี ๒๕๕๕ [ 7 พ.ย. 2555 ]  อ่าน : 207  
 
รายงายงบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๕๔ [ 26 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 134  
 
รายรับ-รายจ่าย ปี 2554 [ 28 ม.ค. 2554 ]  อ่าน : 141  
 
รายงานการเงินปีงบประมาณ 2553 [ 28 ม.ค. 2554 ]  อ่าน : 121  
 
  (1)