ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
ฝากแนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกธุรการ ด้วยนะครับ6
 

                    โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เอกธุรการ1.การเขียนหนังสือราชการ
2.ข้อสอบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
3.นิยามและความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
4.แนวข้อสอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
5.แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
6.แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
7.แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
8.แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
9.แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้          
10.แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
11.แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
12.แนวข้อสอบครูธุรการ
13แนวข้อสอบความเป็นครู
14.แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
15.แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
16.แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551
17.แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
18.แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
19.แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
20.แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
21.วิธีการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
http://xn--22ce0cug9cis2ae1ab3n4dl3j.blogspot.com/2016/07/blog-post_14.html

เขียนโดย   คุณ tar

วันที่ 24 ส.ค. 2559 เวลา 20.48 น. [ IP : 223.206.250.205 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)