ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   14 ส.ค. 2561 4
ราคากลาง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อสารเคมีโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   14 ส.ค. 2561 4
โอนย้าย/รับสมัคร   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย พนักงาน/ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ   1 ส.ค. 2561 25
ราคากลาง   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลแม่ตาว   31 ก.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง มาตรฐานการดำเนินของ เทศบาลตำบลแม่ตาว เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   25 ก.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน   9 ก.ค. 2561 18
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายสมส่วน ปันส่า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3 ก.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านข้างบ้านนายสมส่วน ปันส่า หมู่ 2    25 มิ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านข้างบ้านนายสมส่วน ปันส่า หมู่ 2    25 มิ.ย. 2561 13
ราคากลาง   โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนไชยเหนือ หมู่ 6   22 มิ.ย. 2561 27
ราคากลาง   โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบัติ อินทะวาฬ หมู่ 4   22 มิ.ย. 2561 29
ราคากลาง   โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปันแก้ว เกษมศักดิ์ศิริ หมู่ที่ 3   22 มิ.ย. 2561 25
ราคากลาง   โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางมาลี วงษ์สา หมู่ 2   22 มิ.ย. 2561 24
ราคากลาง   โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแก้ว ชนะพิมพ์ หมู่ที่ 2   22 มิ.ย. 2561 26
ราคากลาง   โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณหน้าบ้านนางมาลัย ใจเฮือน หมู่ที่ 1   22 มิ.ย. 2561 29
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18