ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑”  
 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ตาวร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ตาวจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙” โดยมีวัตถุประสงค์
๑. เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา และการปฏิบัติตนที่ดีต่อแม่
..... นำโดยนายสมาน สุยะตุ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ตาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ตาว นางอำไพพรรณ บุพศิริ ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว นางสาวสุพรรษา โสดารักษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาววิไลวรรณ ปันปิง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครอง และคณะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ตาวร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ตาว พนักงานเทศบาลตำบลแม่ตาว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

>  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1899364093457183.1073741910.763616077031996&type=3

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 11.29 น. โดย คุณ สราวุธ นาเกิน

ผู้เข้าชม 61 ท่าน