ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
กิจกรรม “โครงการประชุมไทยนิยม ยั่งยืน บ้านแม่ตาวแพะ ครั้งที่ 3”  
 

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลแม่ตาวได้จัดกิจกรรรม “โครงการประชุมไทยนิยม ยั่งยืน”ให้กับชาวบ้านแม่ตาว หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนแก้ว โดยได้รับเกียรติจากนางเอมอร ปิ่นฑะศิริ ปลัดอำเภอแม่สอด นางกาญจนา  แขวนโพธิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาว พร้อมด้วยกำนันเทศบาลตำบลแม่ตาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานทหาร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 12.06 น. โดย คุณ สราวุธ นาเกิน

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย