กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
วีดิทัศน์
ติดต่อ
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
 
เทศบาลตำบลแม่ตาว ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแม่ตาวและพื้นที่ใกล้เคียง....ประเพณีขึ้นธาตุ (เดือน ๕) ตำบ [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงงาน หจก. เอช เอช แ [ 13 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โรงงาน น.ส.ศิริวรรณ เชียงโหล ได้ดำเนินการแก [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ศูนย์ดำรงธรรม/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลแม่ตาว [ 11 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าเช่าเว็บไซด์และค่าปรับปรุงระบบจัดก [ 6 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง แจ้งรถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลแม่ตาวชำรุด [ 31 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง แบบแสดงการแบ่งทำเลเพื่อกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศราคากลางของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานก [ 28 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าออกแบบแปลนสิ่งก่อสร้าง [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาวเรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมสัญญาณ [ 21 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โครงการก่อสร้างพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางอรพรร [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 40 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ [ 24 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 29 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึ [ 21 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ่อข [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 31 
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ตาวแพะ ตำบ [ 29 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 168 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านแม่ตาวแพ [ 16 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 155 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว แก้ไขครั้งที่1/2561 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟ [ 5 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 168 
สอบราคาจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางบุบผา ไชยขุนพล ถึง ตลาด [ 30 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 157 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 151 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต [ 19 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 153 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ ตำ [ 5 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 135 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขน [ 26 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 148 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้ [ 21 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 152 
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ข้างวัดเชตพน หมู่ 1 บ้านแม่ตาวใต้ [ 20 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 130 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล รหัสทางหลวง มต.001 สายบ้านนางน้อย เค [ 29 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 157 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น มต.001 สายบ้านน [ 29 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 151 
ราคากลางซ่อมแซมถนน คสล.ข้างวัดเชตพล ม.1 บ้านแม่ตาวใต้ [ 28 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 158 
ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนไชยเหนือ ม.6 [ 28 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 142 
ราคากลางโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลแม่ตาว [ 28 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 137 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึ [ 21 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงบ่อข [ 20 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 31 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ข [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 59 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่ [ 27 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ข [ 30 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 59 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนายสมส่วน ปันส่ [ 3 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 100 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 30 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 78 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา- [ 12 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 90 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง โครงการก่อสร้างพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางอรพรร [ 25 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 40 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ [ 24 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 29 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้ [ 25 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 47 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการท [ 7 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 61 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐ [ 16 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 93 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อเครื่องพ่น [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 80 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อสารเคมีโคร [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 88 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงซ่ [ 31 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 77 
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนไชยเหนือ หมู่ 6 [ 22 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 100 
โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมบัติ อินทะวาฬ หมู่ [ 22 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 121 
โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปันแก้ว เกษมศักดิ์ศิริ [ 22 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 96 
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางมาลี วงษ์สา หมู่ 2 [ 22 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 87 
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแก้ว ชนะพิมพ์ หมู่ที่ [ 22 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 77 
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณหน้าบ้านนางมาลัย ใจเฮื [ 22 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 72 
โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเข้าบ้าน นางคำพันธ์ ต๊ะอ่อ [ 22 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 65 
 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)- [ 12 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 84 
 
 


โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด [ 6 พ.ย. 2561 ]

 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การบริการประชาชน
เริ่มนับ วันที่ 24 ม.ค. 2554