ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 [ 23 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 32  
 
สรุปรายงานการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานราชการ [ 19 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ \"วันท้องถิ่นไทย\" [ 19 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำปี 2559 [ 18 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี ๒๕๕๕ [ 7 พ.ย. 2555 ]  อ่าน : 122  
 
รายงายงบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๕๔ [ 26 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 66  
 
รายรับ-รายจ่าย ปี 2554 [ 28 ม.ค. 2554 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานการเงินปีงบประมาณ 2553 [ 28 ม.ค. 2554 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)