ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่ตาว …..... เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล ต.แม่ตาว ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 [ 23 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
สรุปรายงานการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานราชการ [ 19 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 83  
 
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ \"วันท้องถิ่นไทย\" [ 19 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 83  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลแม่ตาว ประจำปี 2559 [ 18 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 107  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี ๒๕๕๕ [ 7 พ.ย. 2555 ]  อ่าน : 166  
 
รายงายงบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๕๔ [ 26 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 96  
 
รายรับ-รายจ่าย ปี 2554 [ 28 ม.ค. 2554 ]  อ่าน : 100  
 
รายงานการเงินปีงบประมาณ 2553 [ 28 ม.ค. 2554 ]  อ่าน : 79  
 
  (1)